Obavijest o podnošenju pisanih prigovora

Sukladno odredbi čl. 6. St. 1. toč. 3. Zakona o pružanju usluga u turizmu NN br. 130/17 pisani prigovor potrošača može se podnijeti:

– pisano u poslovnim prostorijama;
– na email info@medulin-travel.com
– poslati poštom na adresu MEDULIN TRAVEL, BRAJDINE 100A, 52203 MEDULIN

Na podneseni prigovor korisnika usluge bez odgađanja pisanim putem potvrdit će se primitak prigovora, te u pisanom obliku odgovoriti na prigovor u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora.